Färgskiftande klistermärke/kort

Färgskiftande klistermärke / kort är tillverkad med termokromiskt material som ändrar färg på grund av temperatur. Klistermärket/kortets färg kommer att ändras efter att temperaturen når punkten för färgändring. Det inkluderar vanligtvis köldkänsliga färgbytesklistermärken / kort, handkänsliga färgbytesklistermärken / kort, heta känsliga färgbytesklistermärken / kort.

Faktum är att det mesta av termokroma kort produceras till handkänsliga färgbyteskort, som ändrar färg med handtemperatur.

Kylkänsliga färgskiftande klistermärken används vanligtvis i kylskåp, kyllagerprodukter etc.

Handkänslig färgskiftande klistermärke används främst som barnlek, potträning för barn etc.

Värmekänslig färgbytesklistermärke används ofta för vetenskapliga experiment för barn och testning av hög temperatur.


<1>